<strong>Xe Chỉ Luồn Kim</strong> <br /> Bài hát <strong>Xe Chỉ Luồn Kim</strong> ca sĩ <strong><a title="Nhiều Ca Sỹ" href="http://nhac.vui.vn/nhieu-ca-sy-p122.html">Nhiều Ca Sỹ</a></strong>, Thể loại Quan Họ Bắc Ninh.Tải download bài hát <em>Xe Chỉ Luồn Kim MP3 </em>miễn phí tại nhac.vui.vn
Nhiều Ca Sỹ

Xe Chỉ Luồn Kim - Nhiều Ca Sỹ

Nhạc sĩ: Quan Họ Bắc Ninh
Album: Quan Họ Bắc Ninh
Thể loại: Quan Họ Bắc Ninh
Lượt nghe: 202,808

 
Thích và chia sẻ bài hát trên:
Facebook 4 thích
Xe Chỉ Luồn Kim

Lời bài hát: Xe Chỉ Luồn Kim - Nhiều Ca Sỹ


Phiên bản 1/1
Người đóng góp: Administrator
Xe chỉ ố mấy kim bên luồn kim,
ố mấy ngồi í i i rồi.
Xe chỉ ố mấy kim bên luồn kim.
Thêu vào tình chung ì khăn i mặt (nhiễu tím) í i ì song í ì i.
Đôi chim ố mấy tình là chim tự tình ù sang lìu ú u xê phàn,
cái nỗi đôi chim ố tình đôi chim tự tình.

Em gửi ấy mấy anh song về cho anh,
ố mấy hồng í i i khăn hồng .
Em gửi ố mấy anh khăn hồng cho anh.
Chỉ hồng, tình chung ì thêu với í i i song í ì i,
chỉ xanh ố mầy chiều chỉ xanh
một chiều ù sang lìu ú u xê phàn,
cái nỗi chỉ xanh ố chiều chỉ xanh một chiều.

Gió ngát ố mấy xanh bên đồng xanh,
ố mấy đầy í i i đồng.
Gió ngát ố mấy xanh bên đồng xanh.
Chờ ai tình chung ì son sắt í i i song í ì i....

Lời khác :

Xe chỉ ố mấy kim luồn kim,
ố mấy kim luồn kim, ố mấy ngồi í i dồi.
Xe chỉ ố mấy kim luồn kim.
Thêu i vào tình chung vuông nhiễu tím
í i i...song í ì i...gửi ì lên ô chàng gửi lên cho chàng.
Ù này sang i... ù này sang sang ù ... x
ê phàn xê lưu cộng tình thương
ô chàng gửi lên cho chàng.

Mắc phải ố mấy vương mà nhện vương i ...,
chuồn í i chuồn ì...,
mắc phải ố mấy vương mà nhện vương i ...
Đã chót i tình chung dan díu í i ì...
song í ì i...thời ì thương ố cùng là thương nhau
cùng ù này sang i...
ù này sang sang ù xê phàn xê lưu cộng tình thương
ô cùng là thương em cùng ì...

Xe chỉ ố mấy kim luồn kim ,
ố mấy kim luồn kim...ngồi í i dồi
Xe chỉ ố mấy kim luồn kim ố mấy kim luồn kim.
Thêu vào tình chung vuông nhiễu tím... í i i í ì ì i i...
gửi sang...gửi sang gửi sang cho chàng sang ù ...
như xê phàn xê sang ù gửi sang ,
chàng gửi sang cho chàng ì ...

Chia sẻ cảm nhận về bài hát của bạn tại đây