CÁC TIÊU CHÍ CỦA BẢNG XẾP HẠNG NHẠC VUI

1.      Bảng xếp hạng Nhạc Vui là gì?

 

2.      Điểm xếp hạng V của mỗi tác phẩm được tính như thế nào?

 

3.      Dấu hiệu nào để nhận biết một tác phẩm có vị trí cao trên BXH Nhạc Vui?

 

4.      Quy trình xây dựng BXH Nhạc Vui?

 

5.      Những tiêu chí nào dùng để xác định vị trí của một tác phẩm trên BXH Nhạc Vui ?

 

6.      Điều kiện để một tác phẩm âm nhạc được đề cử vào BXH Nhạc Vui là gì ?