Nghe tải download BXH Video Việt Nam tháng 7 tại Nhac.vui.vn
1
 
Hạng cao nhất: 1
Có Không Giữ Mất Đừng Tìm
15,524
2
 
Hạng cao nhất: 2
Làm Vợ Anh Nhé
5,415
3
 
Hạng cao nhất: 3
Đừng Bắt Anh Mạnh Mẽ
3,968
4
 
Hạng cao nhất: 4
Hy Sinh Tất Cả Vì Em
3,074
5
 
Hạng cao nhất: 5
Yêu Không Nghỉ Phép
2,776
6
 
Hạng cao nhất: 6
Tình Cảm Khó Nói
2,260
7
 
Hạng cao nhất: 7
Đếm Ngược Đếm Xuôi
1,716
8
 
Hạng cao nhất: 8
Mọi Sự Là Vì Em
1,417
9
 
Hạng cao nhất: 9
Cành Phi Yến Trong Mưa
1,293
10
 
Hạng cao nhất: 10
Ngày Gặp Lại
1,215
11
 
Hạng cao nhất: 11
Vẫn Là Em
890
12
 
Hạng cao nhất: 12
My Everything
851
13
 
Hạng cao nhất: 13
Lỡ Mai Này
784
14
 
Hạng cao nhất: 14
Mau Nước Mắt
687
15
 
Hạng cao nhất: 15
Cảm Ơn Người Tôi Yêu
587
16
 
Hạng cao nhất: 16
Vợ Là Nhất
509
17
 
Hạng cao nhất: 17
Sâu Trong Em
493
18
 
Hạng cao nhất: 18
Làm Cha
428
19
 
Hạng cao nhất: 19
Y.Ê.U (Dancer Ver.)
303
20
 
Hạng cao nhất: 20
Làm Cha (Phim Ngắn)
293
V = 45%W P + 15%W S + 15%W L + 15%W C + 10%W D
V : Điểm xếp hạng V-Chart
WP : Điểm trọng số "Nghe"
WS : Điểm trọng số "Chia sẻ"
WD : Điểm trọng số "Lượt tải"
WL : Điểm trọng số "Thích"
WC : Điểm trọng số "Bình luận"