Từ khóa hot:
Nghe tải download BXH Video Việt Nam tháng 9 tại Nhac.vui.vn
2
 
Hạng cao nhất: 2
Làm Vợ Anh Nhé
0
4
 
Hạng cao nhất: 3
Hy Sinh Tất Cả Vì Em
0
5
 
Hạng cao nhất: 5
Cành Phi Yến Trong Mưa
0
6
 
Hạng cao nhất: 3
Tình Cảm Khó Nói
0
8
 
Hạng cao nhất: 6
Đếm Ngược Đếm Xuôi
0
9
 
Hạng cao nhất: 1
Yêu Không Nghỉ Phép
0
10
 
Hạng cao nhất: 5
Làm Cha (Phim Ngắn)
0
11
 
Hạng cao nhất: 5
Mọi Sự Là Vì Em
0
12
 
Hạng cao nhất: 12
Hòa Nhịp Đam Mê
0
13
 
Hạng cao nhất: 9
Lỡ Mai Này
0
14
 
Hạng cao nhất: 10
Tonight
0
15
 
Hạng cao nhất: 10
Vẫn Là Em
0
16
 
Hạng cao nhất: 12
My Everything
0
17
 
Hạng cao nhất: 11
Làm Cha
0
18
 
Hạng cao nhất: 3
Ngày Gặp Lại
0
19
 
Hạng cao nhất: 12
Mau Nước Mắt
0
20
 
Hạng cao nhất: 12
Y.Ê.U (Dancer Ver.)
0
V = 45%W P + 15%W S + 15%W L + 15%W C + 10%W D
V : Điểm xếp hạng V-Chart
WP : Điểm trọng số "Nghe"
WS : Điểm trọng số "Chia sẻ"
WD : Điểm trọng số "Lượt tải"
WL : Điểm trọng số "Thích"
WC : Điểm trọng số "Bình luận"