Từ khóa hot:
Nghe tải download BXH Video Hàn Quốc tháng 2 tại Nhac.vui.vn
1
 
Hạng cao nhất: 1
Dumb Dumb
2
 
Hạng cao nhất: 1
Because I'm The Best
3
 
Hạng cao nhất: 1
You Think
4
 
Hạng cao nhất: 1
Bang Bang Bang
5
 
Hạng cao nhất: 1
Dumb Dumb
6
14 
Hạng cao nhất: 2
I Feel You
7
 
Hạng cao nhất: 2
Airplane
8
-2 
Hạng cao nhất: 1
Rhythm Ta
9

Hạng cao nhất: 1
Daddy PSY ft. CL of 2NE1
10
-2 
Hạng cao nhất: 3
Lion Heart
11
-2 
Hạng cao nhất: 1
My Type
12
-1 
Hạng cao nhất: 1
Devil
13
-1 
Hạng cao nhất: 8
Obvious
14
-1 
Hạng cao nhất: 5
Why Am I Like This
15
-1 
Hạng cao nhất: 2
All About You (Tiếng Việt)
16
-1 
Hạng cao nhất: 7
Zutter (Dance Practice)
17
-1 
Hạng cao nhất: 10
Let's Not Fall In Love (MV Making)
18
-1 
Hạng cao nhất: 5
Let's Not Fall In Love
19
-1 
Hạng cao nhất: 3
Zutter
20
-1 
Hạng cao nhất: 1
So Crazy
V = 45%W P + 15%W S + 15%W L + 15%W C + 10%W D
V : Điểm xếp hạng V-Chart
WP : Điểm trọng số "Nghe"
WS : Điểm trọng số "Chia sẻ"
WD : Điểm trọng số "Lượt tải"
WL : Điểm trọng số "Thích"
WC : Điểm trọng số "Bình luận"