Từ khóa hot:
Nghe tải download BXH Video Hàn Quốc tháng 3 tại Nhac.vui.vn
1

Hạng cao nhất: 1
My Type
2

Hạng cao nhất: 1
Bang Bang Bang
3
 
Hạng cao nhất: 1
Because I'm The Best
4
 
Hạng cao nhất: 1
You Think
5

Hạng cao nhất: 1
Dumb Dumb
6

Hạng cao nhất: 3
Lion Heart
7

Hạng cao nhất: 1
Devil
8
-1 
Hạng cao nhất: 1
Rhythm Ta
9
-7 
Hạng cao nhất: 2
Airplane
10
 
Hạng cao nhất: 1
Daddy PSY ft. CL of 2NE1
11
-10 
Hạng cao nhất: 1
Dumb Dumb
12
 
Hạng cao nhất: 6
Obvious
13
 
Hạng cao nhất: 5
Why Am I Like This
14
 
Hạng cao nhất: 2
All About You (Tiếng Việt)
15
 
Hạng cao nhất: 7
Zutter (Dance Practice)
16
 
Hạng cao nhất: 10
Let's Not Fall In Love (MV Making)
17
 
Hạng cao nhất: 5
Let's Not Fall In Love
18
 
Hạng cao nhất: 3
Zutter
19
 
Hạng cao nhất: 1
So Crazy
20
 
Hạng cao nhất: 2
I Feel You
V = 45%W P + 15%W S + 15%W L + 15%W C + 10%W D
V : Điểm xếp hạng V-Chart
WP : Điểm trọng số "Nghe"
WS : Điểm trọng số "Chia sẻ"
WD : Điểm trọng số "Lượt tải"
WL : Điểm trọng số "Thích"
WC : Điểm trọng số "Bình luận"