Từ khóa hot:
Nghe tải download BXH Video Hàn Quốc tháng 5 tại Nhac.vui.vn
1
18 
Hạng cao nhất: 1
Devil
2
-1 
Hạng cao nhất: 1
Because I'm The Best
3
-1 
Hạng cao nhất: 1
You Think
4
-1 
Hạng cao nhất: 1
Bang Bang Bang
5
-1 
Hạng cao nhất: 1
Dumb Dumb
6

Hạng cao nhất: 1
Rhythm Ta
7
10 
Hạng cao nhất: 2
Airplane
8
 
Hạng cao nhất: 3
Lion Heart
9
-4 
Hạng cao nhất: 1
My Type
10

Hạng cao nhất: 1
Daddy PSY ft. CL of 2NE1
11
-5 
Hạng cao nhất: 1
Dumb Dumb
12
-3 
Hạng cao nhất: 6
Obvious
13
-3 
Hạng cao nhất: 5
Why Am I Like This
14
-3 
Hạng cao nhất: 2
All About You (Tiếng Việt)
15
-3 
Hạng cao nhất: 7
Zutter (Dance Practice)
16
-3 
Hạng cao nhất: 10
Let's Not Fall In Love (MV Making)
17
-3 
Hạng cao nhất: 5
Let's Not Fall In Love
18
-3 
Hạng cao nhất: 3
Zutter
19

Hạng cao nhất: 1
So Crazy
20
-4 
Hạng cao nhất: 1
I Feel You
V = 45%W P + 15%W S + 15%W L + 15%W C + 10%W D
V : Điểm xếp hạng V-Chart
WP : Điểm trọng số "Nghe"
WS : Điểm trọng số "Chia sẻ"
WD : Điểm trọng số "Lượt tải"
WL : Điểm trọng số "Thích"
WC : Điểm trọng số "Bình luận"