Từ khóa hot:
Nghe tải download BXH Video Việt Nam tháng 7 tại Nhac.vui.vn
1
 1  
Hạng cao nhất: 1
ERIK ST.319
1,840
2
 1  
Hạng cao nhất: 1
Soobin Hoàng Sơn
1,767
3
 -2  
Hạng cao nhất: 1
Lê Thiện Hiếu
1,535
4
 
Hạng cao nhất: 2
Chi Dân
1,393
5
 
Hạng cao nhất: 1
Hari Won
1,053
6
 
Hạng cao nhất: 1
Bích Phương
769
7
 
Hạng cao nhất: 3
Only C
755
8
 
Hạng cao nhất: 1
Lou Hoàng
715
9
 1  
Hạng cao nhất: 2
Soobin Hoàng Sơn
688
10
 -1  
Hạng cao nhất: 2
Phan Mạnh Quỳnh
652
11
 1  
Hạng cao nhất: 3
Bảo Anh
629
12
 -1  
Hạng cao nhất: 3
Noo Phước Thịnh
551
13
 1  
Hạng cao nhất: 2
Hương Tràm
550
14
 1  
Hạng cao nhất: 1
Bảo Anh
538
15
 2  
Hạng cao nhất: 1
Phan Mạnh Quỳnh
529
16
 -3  
Hạng cao nhất: 1
Tóc Tiên
520
18
 -2  
Hạng cao nhất: 9
3 chú bộ đội
467
19
 -1  
Hạng cao nhất: 7
Khởi My
457
20
 
Hạng cao nhất: 1
Tiên Tiên
425
21
 
Hạng cao nhất: 4
Phan Mạnh Quỳnh
345
22
 1  
Hạng cao nhất: 4
Hari Won
312
23
 -1  
Hạng cao nhất: 7
Mr.Siro
288
24
 
Hạng cao nhất: 9
Khởi My
263
25
 
Hạng cao nhất: 7
Noo Phước Thịnh
261
26
 3  
Hạng cao nhất: 5
Noo Phước Thịnh
243
27
 
Hạng cao nhất: 8
Bảo Thy
233
28
 
Hạng cao nhất: 2
Đông Nhi
220
29
 -3  
Hạng cao nhất: 9
Hồ Quang Hiếu
216
30
 
Hạng cao nhất: 7
Khởi My
204
V = 45%W P + 15%W S + 15%W L + 15%W C + 10%W D
V : Điểm xếp hạng V-Chart
WP : Điểm trọng số "Nghe"
WS : Điểm trọng số "Chia sẻ"
WD : Điểm trọng số "Lượt tải"
WL : Điểm trọng số "Thích"
WC : Điểm trọng số "Bình luận"