Nghe tải download BXH Video Việt Nam tháng 5 tại Nhac.vui.vn
1
 
Hạng cao nhất: 1
Sơn Tùng M-TP
22,831
3
 1  
Hạng cao nhất: 1
Hồ Quang Hiếu
7,078
4
 2  
Hạng cao nhất: 2
Tuấn Hưng
6,091
5
 -2  
Hạng cao nhất: 1
Khắc Việt
5,688
6
 3  
Hạng cao nhất: 3
Nam Du
4,121
7
 
Hạng cao nhất: 2
Hải Băng
3,534
8
 3  
Hạng cao nhất: 8
Isaac (365 Daband)
3,186
9
 14  
Hạng cao nhất: 3
Khắc Việt
3,116
10
 3  
Hạng cao nhất: 1
Sơn Tùng M-TP
2,949
11
 4  
Hạng cao nhất: 3
Hồ Quang Hiếu
2,922
12
 -7  
Hạng cao nhất: 4
Trịnh Thiên Ân
2,917
13
 4  
Hạng cao nhất: 7
Sơn Tùng M-TP
1,934
14
 -2  
Hạng cao nhất: 2
HKT
1,888
15
 6  
Hạng cao nhất: 1
Minh Vương
1,436
16
 -6  
Hạng cao nhất: 1
Tuấn Hưng
1,352
17
 76  
Hạng cao nhất: 17
Hamlet Trương
1,349
18
 10  
Hạng cao nhất: 1
Chi Dân
1,333
19
 3  
Hạng cao nhất: 4
Bảo Anh
1,163
20
 7  
Hạng cao nhất: 2
Lương Bích Hữu
1,087
21
 26  
Hạng cao nhất: 1
Hồ Quang Hiếu
1,064
22
 8  
Hạng cao nhất: 11
Trung Quân Idol
939
23
 -7  
Hạng cao nhất: 16
Hàn Thái Tú
872
24
 -5  
Hạng cao nhất: 2
Bích Phương
821
25
 45  
Hạng cao nhất: 25
Thái Trinh
714
26
 8  
Hạng cao nhất: 1
The Men
713
27
 -19  
Hạng cao nhất: 4
Nam Du
704
28
 
Hạng cao nhất: 28
Châu Việt Cường
676
29
 15  
Hạng cao nhất: 13
Hồ Quang Hiếu
672
30
 65  
Hạng cao nhất: 30
Bùi Anh Tuấn
659
V = 45%W P + 15%W S + 15%W L + 15%W C + 10%W D
V : Điểm xếp hạng V-Chart
WP : Điểm trọng số "Nghe"
WS : Điểm trọng số "Chia sẻ"
WD : Điểm trọng số "Lượt tải"
WL : Điểm trọng số "Thích"
WC : Điểm trọng số "Bình luận"
Không có dữ liệu BXH của tuần bạn đã chọn
Không có dữ liệu BXH của tuần bạn đã chọn