Từ khóa hot:
Nghe tải download BXH Video Việt Nam tháng 10 tại Nhac.vui.vn
1
 
Hạng cao nhất: 1
Bùi Vĩnh Phúc
11,427
2
 
Hạng cao nhất: 2
Trịnh Đình Quang
4,157
3
 
Hạng cao nhất: 2
Chi Dân
4,001
4
 
Hạng cao nhất: 4
Trịnh Đình Quang
3,168
7
 -3  
Hạng cao nhất: 1
Sơn Tùng M-TP
886
8
 8  
Hạng cao nhất: 1
Phạm Hồng Phước
827
9
 
Hạng cao nhất: 9
Vương Anh Tú
825
10
 
Hạng cao nhất: 10
Nguyễn Đình Vũ
735
11
 11  
Hạng cao nhất: 2
Khắc Việt
626
12
 -5  
Hạng cao nhất: 1
The Men
608
13
 5  
Hạng cao nhất: 3
Châu Khải Phong
596
14
 17  
Hạng cao nhất: 1
Lương Bích Hữu
506
15
 
Hạng cao nhất: 15
Cao Tùng Anh
489
16
 
Hạng cao nhất: 4
Chi Dân
453
17
 
Hạng cao nhất: 16
Bích Phương
445
18
 10  
Hạng cao nhất: 1
Hồ Quang Hiếu
443
19
 -7  
Hạng cao nhất: 1
Khắc Việt
397
20
 13  
Hạng cao nhất: 4
Hồ Quang Hiếu
375
21
 15  
Hạng cao nhất: 6
Hamlet Trương
372
23
 -13  
Hạng cao nhất: 1
Phạm Trưởng
352
24
 
Hạng cao nhất: 24
Trung Quân Idol
342
25
 9  
Hạng cao nhất: 7
Sơn Tùng M-TP
325
26
 15  
Hạng cao nhất: 4
Cao Tùng Anh
322
27
 
Hạng cao nhất: 27
JustAtee
320
28
 16  
Hạng cao nhất: 3
Phạm Hồng Phước
309
29
 -23  
Hạng cao nhất: 4
Cẩm Vân Phạm
307
30
 -1  
Hạng cao nhất: 1
Sơn Tùng M-TP
305
V = 45%W P + 15%W S + 15%W L + 15%W C + 10%W D
V : Điểm xếp hạng V-Chart
WP : Điểm trọng số "Nghe"
WS : Điểm trọng số "Chia sẻ"
WD : Điểm trọng số "Lượt tải"
WL : Điểm trọng số "Thích"
WC : Điểm trọng số "Bình luận"