Nghe tải download BXH Video Việt Nam tháng 10 tại Nhac.vui.vn
1
 
Hạng cao nhất: 1
Chi Dân
12,259
2
 3  
Hạng cao nhất: 2
Minh Vương M4U
5,646
3
 -1  
Hạng cao nhất: 1
Hồ Quang Hiếu
5,491
4
 
Hạng cao nhất: 1
Sơn Tùng MTP
5,368
5
 -2  
Hạng cao nhất: 2
Tuấn Hưng
5,010
6
 11  
Hạng cao nhất: 6
Mr.Siro
4,986
7
 -1  
Hạng cao nhất: 1
Minh Vương
4,842
8
 -1  
Hạng cao nhất: 3
Nam Du
4,439
10
 
Hạng cao nhất: 4
Cao Tùng Anh
3,087
11
 -3  
Hạng cao nhất: 3
Hồ Quang Hiếu
2,512
12
 2  
Hạng cao nhất: 7
Sơn Tùng MTP
2,070
13
 5  
Hạng cao nhất: 13
Bích Phương
1,898
14
 8  
Hạng cao nhất: 3
Cao Tùng Anh
1,841
15
 -3  
Hạng cao nhất: 4
Hồ Quang Hiếu
1,698
16
 3  
Hạng cao nhất: 2
Bích Phương
1,684
17
 4  
Hạng cao nhất: 2
Lương Bích Hữu
1,526
18
 -2  
Hạng cao nhất: 3
Nam Dương
1,344
19
 11  
Hạng cao nhất: 13
Trung Quân Idol
1,324
20
 3  
Hạng cao nhất: 12
Phạm Trưởng
1,201
21
 -10  
Hạng cao nhất: 7
Quang Dũng
1,099
22
 2  
Hạng cao nhất: 4
Bảo Anh
1,060
23
 28  
Hạng cao nhất: 23
Đông Nhi
1,006
24
 -4  
Hạng cao nhất: 3
OnlyC
980
25
 32  
Hạng cao nhất: 4
Quang Hà
930
26
 1  
Hạng cao nhất: 1
The Men
847
27
 6  
Hạng cao nhất: 18
Trung Quân Idol
794
28
 10  
Hạng cao nhất: 8
Uyên Linh
781
29
 -4  
Hạng cao nhất: 1
The Men
765
30
 6  
Hạng cao nhất: 11
Trung Quân Idol
748
V = 45%W P + 15%W S + 15%W L + 15%W C + 10%W D
V : Điểm xếp hạng V-Chart
WP : Điểm trọng số "Nghe"
WS : Điểm trọng số "Chia sẻ"
WD : Điểm trọng số "Lượt tải"
WL : Điểm trọng số "Thích"
WC : Điểm trọng số "Bình luận"