Nghe tải download BXH Video Việt Nam tháng 2 tại Nhac.vui.vn
1
 
Hạng cao nhất: 1
Chi Dân
21,082
2
 
Hạng cao nhất: 2
Trịnh Đình Quang
6,138
3
 
Hạng cao nhất: 1
Trịnh Đình Quang
4,653
4
 -2  
Hạng cao nhất: 1
Vũ Duy Khánh
2,534
5
 5  
Hạng cao nhất: 5
Noo Phước Thịnh
2,463
6
 -3  
Hạng cao nhất: 2
ERIK ST.319
1,606
7
 1  
Hạng cao nhất: 1
Phan Mạnh Quỳnh
1,088
8
 -4  
Hạng cao nhất: 2
Phan Mạnh Quỳnh
843
9
 -4  
Hạng cao nhất: 7
Tiên Cookie
794
10
 -9  
Hạng cao nhất: 3
Vũ Duy Khánh
722
11
 -4  
Hạng cao nhất: 4
Phạm Hồng Phước
483
12
 -3  
Hạng cao nhất: 6
Khắc Việt
444
13
 11  
Hạng cao nhất: 6
Min (St.319)
357
14
 2  
Hạng cao nhất: 3
Bùi Vĩnh Phúc
239
15
 -3  
Hạng cao nhất: 12
Đinh Kiến Phong
238
16
 -3  
Hạng cao nhất: 4
Châu Khải Phong
178
17
 -6  
Hạng cao nhất: 11
Tuấn Hưng
137
18
 -3  
Hạng cao nhất: 11
Hồ Quốc Việt
130
19
 
Hạng cao nhất: 19
Lê Vương
113
20
 2  
Hạng cao nhất: 13
Quang Dũng
104
21
 5  
Hạng cao nhất: 12
Trương Thảo Nhi
101
23
 -5  
Hạng cao nhất: 17
Trương Vĩnh Đạt
87
24
 -3  
Hạng cao nhất: 15
Bích Phương
86
25
 9  
Hạng cao nhất: 5
Bảo Anh
71
26
 
Hạng cao nhất: 26
Karik
53
27
 -2  
Hạng cao nhất: 7
Chí Thiện
51
28
 
Hạng cao nhất: 18
Bảo Thy
48
30
 2  
Hạng cao nhất: 22
Tóc Tiên
18
V = 45%W P + 15%W S + 15%W L + 15%W C + 10%W D
V : Điểm xếp hạng V-Chart
WP : Điểm trọng số "Nghe"
WS : Điểm trọng số "Chia sẻ"
WD : Điểm trọng số "Lượt tải"
WL : Điểm trọng số "Thích"
WC : Điểm trọng số "Bình luận"