Nghe tải download BXH Video Việt Nam tháng 12 tại Nhac.vui.vn
1
 
Hạng cao nhất: 1
Sơn Tùng M-TP
19,703
2
 1  
Hạng cao nhất: 2
Khắc Việt
7,085
3
 -1  
Hạng cao nhất: 2
Phan Mạnh Quỳnh
6,077
4
 5  
Hạng cao nhất: 1
Sơn Tùng M-TP
4,325
5
 1  
Hạng cao nhất: 3
Nam Du
4,130
6
 
Hạng cao nhất: 6
Khởi My
3,851
7
 -3  
Hạng cao nhất: 1
Lương Bích Hữu
3,735
8
 3  
Hạng cao nhất: 2
Tuấn Hưng
3,416
9
 1  
Hạng cao nhất: 1
Minh Vương
3,368
10
 -3  
Hạng cao nhất: 3
Khắc Việt
3,047
11
 -3  
Hạng cao nhất: 1
Chi Dân
2,785
12
 1  
Hạng cao nhất: 7
Sơn Tùng M-TP
2,491
13
 
Hạng cao nhất: 13
Chi Dân
2,367
14
 
Hạng cao nhất: 14
Bích Phương
2,191
15
 -10  
Hạng cao nhất: 5
Noo Phước Thịnh
2,185
16
 1  
Hạng cao nhất: 4
Hồ Quang Hiếu
1,533
17
 -1  
Hạng cao nhất: 16
Hồ Quang Hiếu
1,436
18
 14  
Hạng cao nhất: 1
The Men
994
19
 7  
Hạng cao nhất: 3
Hồ Quang Hiếu
923
20
 1  
Hạng cao nhất: 2
Bích Phương
910
21
 16  
Hạng cao nhất: 21
Đại Nhân
898
22
 -4  
Hạng cao nhất: 4
Bảo Anh
883
23
 18  
Hạng cao nhất: 4
Hồ Quang Hiếu
845
24
 -4  
Hạng cao nhất: 11
Hoài Lâm
809
25
 
Hạng cao nhất: 6
Sơn Tùng M-TP
740
26
 54  
Hạng cao nhất: 13
Chi Dân
694
27
 -3  
Hạng cao nhất: 1
The Men
676
28
 6  
Hạng cao nhất: 26
Hoàng Tôn
641
29
 -7  
Hạng cao nhất: 2
Lương Bích Hữu
635
30
 -18  
Hạng cao nhất: 4
Đinh Kiến Phong
618
V = 45%W P + 15%W S + 15%W L + 15%W C + 10%W D
V : Điểm xếp hạng V-Chart
WP : Điểm trọng số "Nghe"
WS : Điểm trọng số "Chia sẻ"
WD : Điểm trọng số "Lượt tải"
WL : Điểm trọng số "Thích"
WC : Điểm trọng số "Bình luận"