Nghe tải download BXH Video Việt Nam tháng 3 tại Nhac.vui.vn
1
 
Hạng cao nhất: 1
Hồ Quang Hiếu
16,866
2
 1  
Hạng cao nhất: 1
The Men
5,985
3
 -1  
Hạng cao nhất: 1
Phạm Trưởng
5,399
4
 2  
Hạng cao nhất: 1
Sơn Tùng M-TP
5,349
5
 5  
Hạng cao nhất: 4
Hải Băng
3,608
6
 1  
Hạng cao nhất: 3
Cao Tùng Anh
3,473
7
 -3  
Hạng cao nhất: 4
Hồ Quang Hiếu
3,241
8
 4  
Hạng cao nhất: 2
Tuấn Hưng
2,852
10
 
Hạng cao nhất: 10
HKT
2,323
11
 20  
Hạng cao nhất: 2
Khắc Việt
2,306
12
 1  
Hạng cao nhất: 12
Vương Anh Tú
2,232
13
 3  
Hạng cao nhất: 13
Emily
2,207
14
 -5  
Hạng cao nhất: 7
Sơn Tùng M-TP
2,130
15
 -4  
Hạng cao nhất: 3
Nam Du
2,118
16
 -8  
Hạng cao nhất: 1
Minh Vương
2,114
17
 12  
Hạng cao nhất: 4
Bảo Anh
1,649
18
 
Hạng cao nhất: 18
Hàn Thái Tú
1,524
19
 
Hạng cao nhất: 19
Quế Vân
1,500
20
 
Hạng cao nhất: 1
The Men
1,476
21
 4  
Hạng cao nhất: 3
Cao Tùng Anh
1,442
22
 -7  
Hạng cao nhất: 13
Hồ Quang Hiếu
1,311
24
 -7  
Hạng cao nhất: 2
Phan Mạnh Quỳnh
1,243
25
 3  
Hạng cao nhất: 2
Lương Bích Hữu
1,220
26
 1  
Hạng cao nhất: 12
Vương Anh Tú
1,125
27
 8  
Hạng cao nhất: 1
Chi Dân
1,080
28
 -10  
Hạng cao nhất: 18
Trịnh Tuấn Vỹ
1,046
29
 -5  
Hạng cao nhất: 24
Nguyên Vũ
1,027
30
 -16  
Hạng cao nhất: 4
Hồ Quang Hiếu
1,004
V = 45%W P + 15%W S + 15%W L + 15%W C + 10%W D
V : Điểm xếp hạng V-Chart
WP : Điểm trọng số "Nghe"
WS : Điểm trọng số "Chia sẻ"
WD : Điểm trọng số "Lượt tải"
WL : Điểm trọng số "Thích"
WC : Điểm trọng số "Bình luận"