Từ khóa hot:
Nghe tải download BXH Video Việt Nam tháng 8 tại Nhac.vui.vn
1
 
Hạng cao nhất: 1
Châu Việt Cường
9,191
2
 
Hạng cao nhất: 1
Khắc Việt
3,398
3
 6  
Hạng cao nhất: 1
Chi Dân
2,949
4
 -1  
Hạng cao nhất: 2
Tuấn Hưng
2,914
5
 5  
Hạng cao nhất: 1
Hồ Quang Hiếu
2,468
6
 -1  
Hạng cao nhất: 1
Minh Vương
1,997
7
 4  
Hạng cao nhất: 1
Sơn Tùng M-TP
1,984
8
 -4  
Hạng cao nhất: 1
Hồ Quang Hiếu
1,901
9
 -2  
Hạng cao nhất: 2
Lương Bích Hữu
1,549
10
 -2  
Hạng cao nhất: 1
Nam Du
1,499
11
 1  
Hạng cao nhất: 3
Hồ Quang Hiếu
1,365
12
 -6  
Hạng cao nhất: 4
Bảo Anh
1,328
13
 7  
Hạng cao nhất: 3
Cao Thái Sơn
1,219
14
 -1  
Hạng cao nhất: 1
Tuấn Hưng
1,138
15
 16  
Hạng cao nhất: 4
Cao Tùng Anh
1,102
16
 61  
Hạng cao nhất: 16
Tam Hổ
1,088
17
 
Hạng cao nhất: 2
Bích Phương
1,054
18
 -2  
Hạng cao nhất: 1
The Men
1,048
19
 9  
Hạng cao nhất: 3
Cao Tùng Anh
828
20
 28  
Hạng cao nhất: 7
Sơn Tùng M-TP
777
21
 26  
Hạng cao nhất: 2
Vũ Cát Tường
770
22
 13  
Hạng cao nhất: 3
Nam Dương
737
23
 20  
Hạng cao nhất: 4
Hồ Quang Hiếu
689
24
 31  
Hạng cao nhất: 14
Mr.Siro
667
25
 -7  
Hạng cao nhất: 2
Vương Anh Tú
628
26
 40  
Hạng cao nhất: 2
Vũ Cát Tường
609
27
 37  
Hạng cao nhất: 5
Sơn Tùng M-TP
605
28
 -2  
Hạng cao nhất: 2
Trung Quân Idol
598
29
 -7  
Hạng cao nhất: 5
Hải Băng
555
30
 -7  
Hạng cao nhất: 7
Châu Khải Phong
550
V = 45%W P + 15%W S + 15%W L + 15%W C + 10%W D
V : Điểm xếp hạng V-Chart
WP : Điểm trọng số "Nghe"
WS : Điểm trọng số "Chia sẻ"
WD : Điểm trọng số "Lượt tải"
WL : Điểm trọng số "Thích"
WC : Điểm trọng số "Bình luận"