Nghe tải download BXH Video Việt Nam tháng 12 tại Nhac.vui.vn
1
 1  
Hạng cao nhất: 1
Vũ Duy Khánh
7,368
2
 -1  
Hạng cao nhất: 1
Trịnh Đình Quang
7,325
4
 1  
Hạng cao nhất: 4
Phan Mạnh Quỳnh
4,137
5
 3  
Hạng cao nhất: 5
Trịnh Đình Quang
3,702
6
 -2  
Hạng cao nhất: 1
Bùi Vĩnh Phúc
3,557
7
 -1  
Hạng cao nhất: 3
Trịnh Đình Quang
2,924
8
 3  
Hạng cao nhất: 5
Châu Khải Phong
1,333
9
 15  
Hạng cao nhất: 2
The Men
1,141
10
 
Hạng cao nhất: 4
Chi Dân
1,024
11
 4  
Hạng cao nhất: 6
Sơn Tùng M-TP
809
12
 5  
Hạng cao nhất: 1
Sơn Tùng M-TP
757
13
 15  
Hạng cao nhất: 13
Trọng Hiếu
555
14
 13  
Hạng cao nhất: 14
Trung Quân Idol
541
15
 -2  
Hạng cao nhất: 7
Khắc Việt
525
16
 -7  
Hạng cao nhất: 12
Tiên Tiên
522
17
 2  
Hạng cao nhất: 4
Nguyễn Đình Vũ
431
18
 22  
Hạng cao nhất: 12
Hạnh Sino
431
19
 1  
Hạng cao nhất: 18
Sơn Ngọc Minh, Đỗ Hiếu, Burin
410
20
 -6  
Hạng cao nhất: 3
Hải Băng
404
21
 -3  
Hạng cao nhất: 16
Miu Lê
366
22
 10  
Hạng cao nhất: 1
Sơn Tùng M-TP
358
23
 
Hạng cao nhất: 19
Vương Anh Tú
331
24
 1  
Hạng cao nhất: 9
Hải Băng
322
25
 1  
Hạng cao nhất: 16
Bích Phương
315
26
 5  
Hạng cao nhất: 10
Nguyễn Đình Vũ
208
27
 8  
Hạng cao nhất: 27
Trọng Hiếu
199
28
 -6  
Hạng cao nhất: 10
Tiên Tiên
196
29
 9  
Hạng cao nhất: 20
Yến Lê
109
30
 4  
Hạng cao nhất: 3
Trọng Hiếu
95
V = 45%W P + 15%W S + 15%W L + 15%W C + 10%W D
V : Điểm xếp hạng V-Chart
WP : Điểm trọng số "Nghe"
WS : Điểm trọng số "Chia sẻ"
WD : Điểm trọng số "Lượt tải"
WL : Điểm trọng số "Thích"
WC : Điểm trọng số "Bình luận"