Nghe tải download BXH Video Việt Nam tháng 9 tại Nhac.vui.vn
1
 
Hạng cao nhất: 1
Chi Dân
14,090
2
 
Hạng cao nhất: 1
Hồ Quang Hiếu
7,134
3
 3  
Hạng cao nhất: 2
Tuấn Hưng
5,429
4
 
Hạng cao nhất: 1
Sơn Tùng MTP
4,817
5
 12  
Hạng cao nhất: 5
Minh Vương M4U
4,611
6
 4  
Hạng cao nhất: 1
Minh Vương
3,978
7
 -2  
Hạng cao nhất: 3
Nam Du
3,935
8
 6  
Hạng cao nhất: 3
Hồ Quang Hiếu
3,058
10
 -2  
Hạng cao nhất: 4
Cao Tùng Anh
2,603
11
 -4  
Hạng cao nhất: 7
Quang Dũng
2,259
12
 10  
Hạng cao nhất: 4
Hồ Quang Hiếu
1,999
13
 18  
Hạng cao nhất: 13
Lâm Chấn Huy
1,803
14
 1  
Hạng cao nhất: 7
Sơn Tùng MTP
1,799
15
 4  
Hạng cao nhất: 15
Hồ Ngọc Hà
1,774
16
 5  
Hạng cao nhất: 3
Nam Dương
1,760
17
 20  
Hạng cao nhất: 17
Mr.Siro
1,542
18
 14  
Hạng cao nhất: 18
Bích Phương
1,405
19
 9  
Hạng cao nhất: 2
Bích Phương
1,396
20
 7  
Hạng cao nhất: 3
OnlyC
1,351
21
 -1  
Hạng cao nhất: 2
Lương Bích Hữu
1,276
22
 1  
Hạng cao nhất: 3
Cao Tùng Anh
1,211
23
 -5  
Hạng cao nhất: 4
Bảo Anh
1,196
24
 -12  
Hạng cao nhất: 12
Phạm Trưởng
1,137
25
 -9  
Hạng cao nhất: 1
The Men
1,123
26
 12  
Hạng cao nhất: 1
The Men
1,115
27
 -16  
Hạng cao nhất: 3
Cao Thái Sơn
1,083
28
 -4  
Hạng cao nhất: 4
Hồ Quang Hiếu
1,072
29
 -16  
Hạng cao nhất: 4
Vũ Cát Tường
1,022
30
 -5  
Hạng cao nhất: 13
Trung Quân Idol
931
V = 45%W P + 15%W S + 15%W L + 15%W C + 10%W D
V : Điểm xếp hạng V-Chart
WP : Điểm trọng số "Nghe"
WS : Điểm trọng số "Chia sẻ"
WD : Điểm trọng số "Lượt tải"
WL : Điểm trọng số "Thích"
WC : Điểm trọng số "Bình luận"