Nghe tải download BXH Video Việt Nam tháng 11 tại Nhac.vui.vn
1
 
Hạng cao nhất: 1
Sơn Tùng M-TP
20,223
2
 -1  
Hạng cao nhất: 1
Chi Dân
9,090
3
 -1  
Hạng cao nhất: 2
Hồ Quang Hiếu
6,116
4
 5  
Hạng cao nhất: 4
Châu Việt Cường
4,959
5
 -2  
Hạng cao nhất: 3
Nam Du
3,449
6
 8  
Hạng cao nhất: 6
Mr.Siro
3,361
7
 -3  
Hạng cao nhất: 4
Hamlet Trương
3,225
8
 -3  
Hạng cao nhất: 1
Minh Vương
3,162
9
 3  
Hạng cao nhất: 2
Tuấn Hưng
2,911
10
 -4  
Hạng cao nhất: 1
Hồ Quang Hiếu
2,625
12
 14  
Hạng cao nhất: 4
Bảo Anh
1,955
13
 -5  
Hạng cao nhất: 1
Sơn Tùng M-TP
1,822
14
 -4  
Hạng cao nhất: 2
Bích Phương
1,631
15
 1  
Hạng cao nhất: 15
Lương Minh Trang
1,501
16
 9  
Hạng cao nhất: 4
Hồ Quang Hiếu
1,474
17
 3  
Hạng cao nhất: 2
Lương Bích Hữu
1,380
18
 5  
Hạng cao nhất: 15
Noo Phước Thịnh
1,327
19
 -12  
Hạng cao nhất: 2
Minh Vương M4U
1,289
20
 8  
Hạng cao nhất: 3
Cao Tùng Anh
1,271
21
 3  
Hạng cao nhất: 1
The Men
1,207
22
 -4  
Hạng cao nhất: 3
Hồ Quang Hiếu
1,159
23
 -4  
Hạng cao nhất: 19
Trương Quỳnh Anh
869
24
 27  
Hạng cao nhất: 2
Lương Bích Hữu
859
25
 5  
Hạng cao nhất: 9
Noo Phước Thịnh
854
26
 8  
Hạng cao nhất: 5
Mr.Siro
828
27
 -16  
Hạng cao nhất: 11
Vũ Duy Khánh
816
28
 -11  
Hạng cao nhất: 7
Sơn Tùng M-TP
792
29
 -14  
Hạng cao nhất: 4
Mr.Siro
749
30
 1  
Hạng cao nhất: 4
Vũ Cát Tường
742
V = 45%W P + 15%W S + 15%W L + 15%W C + 10%W D
V : Điểm xếp hạng V-Chart
WP : Điểm trọng số "Nghe"
WS : Điểm trọng số "Chia sẻ"
WD : Điểm trọng số "Lượt tải"
WL : Điểm trọng số "Thích"
WC : Điểm trọng số "Bình luận"