Từ khóa hot:
Nghe tải download BXH Video Việt Nam tháng 9 tại Nhac.vui.vn
1
 
Hạng cao nhất: 1
Sơn Tùng M-TP
9,930
2
 -1  
Hạng cao nhất: 1
Châu Việt Cường
6,363
3
 1  
Hạng cao nhất: 2
Tuấn Hưng
1,783
4
 -2  
Hạng cao nhất: 1
Khắc Việt
1,407
5
 20  
Hạng cao nhất: 5
Nhiều Ca Sĩ
1,205
6
 
Hạng cao nhất: 1
Hồ Quang Hiếu
1,177
7
 
Hạng cao nhất: 1
Minh Vương
1,145
8
 3  
Hạng cao nhất: 3
Nam Du
1,113
9
 -4  
Hạng cao nhất: 4
Quang Hà
1,070
10
 2  
Hạng cao nhất: 1
Chi Dân
1,060
11
 -2  
Hạng cao nhất: 1
Tuấn Hưng
969
12
 6  
Hạng cao nhất: 2
Bích Phương
828
13
 3  
Hạng cao nhất: 1
Sơn Tùng M-TP
764
14
 -4  
Hạng cao nhất: 4
Bảo Anh
743
15
 2  
Hạng cao nhất: 2
Lương Bích Hữu
665
16
 3  
Hạng cao nhất: 3
Nam Dương
538
17
 3  
Hạng cao nhất: 3
Hồ Quang Hiếu
526
18
 -4  
Hạng cao nhất: 1
Hồ Quang Hiếu
506
19
 46  
Hạng cao nhất: 2
Hải Băng
492
20
 15  
Hạng cao nhất: 1
Phạm Hồng Phước
490
21
 -8  
Hạng cao nhất: 1
The Men
482
22
 1  
Hạng cao nhất: 11
Trung Quân Idol
431
23
 46  
Hạng cao nhất: 1
Phạm Trưởng
410
24
 -9  
Hạng cao nhất: 4
Trịnh Thiên Ân
400
25
 -1  
Hạng cao nhất: 2
Lương Bích Hữu
367
26
 18  
Hạng cao nhất: 1
Sơn Tùng M-TP
347
27
 -24  
Hạng cao nhất: 1
Khắc Việt
343
28
 4  
Hạng cao nhất: 4
Chi Dân
342
29
 13  
Hạng cao nhất: 2
Khắc Việt
327
30
 -9  
Hạng cao nhất: 2
Lương Bích Hữu
303
V = 45%W P + 15%W S + 15%W L + 15%W C + 10%W D
V : Điểm xếp hạng V-Chart
WP : Điểm trọng số "Nghe"
WS : Điểm trọng số "Chia sẻ"
WD : Điểm trọng số "Lượt tải"
WL : Điểm trọng số "Thích"
WC : Điểm trọng số "Bình luận"