Từ khóa hot:
Nghe tải download BXH Video Việt Nam tháng 8 tại Nhac.vui.vn
1
 1  
Hạng cao nhất: 1
Châu Việt Cường
6,882
2
 -1  
Hạng cao nhất: 1
Khắc Việt
6,320
3
 16  
Hạng cao nhất: 1
Chi Dân
3,291
4
 2  
Hạng cao nhất: 2
Tuấn Hưng
3,035
5
 37  
Hạng cao nhất: 1
Hồ Quang Hiếu
2,885
6
 11  
Hạng cao nhất: 1
Sơn Tùng M-TP
2,309
7
 2  
Hạng cao nhất: 1
Minh Vương
2,288
8
 -5  
Hạng cao nhất: 1
Khắc Việt
1,977
9
 2  
Hạng cao nhất: 1
Nam Du
1,658
10
 -6  
Hạng cao nhất: 4
Quang Hà
1,569
11
 1  
Hạng cao nhất: 3
Bảo Anh
1,497
12
 8  
Hạng cao nhất: 1
Tuấn Hưng
1,479
13
 -6  
Hạng cao nhất: 1
Hồ Quang Hiếu
1,404
14
 1  
Hạng cao nhất: 3
Hồ Quang Hiếu
1,380
15
 1  
Hạng cao nhất: 1
The Men
1,362
16
 -3  
Hạng cao nhất: 2
Lương Bích Hữu
1,353
17
 20  
Hạng cao nhất: 4
Cao Tùng Anh
1,259
18
 13  
Hạng cao nhất: 3
Cao Thái Sơn
1,172
20
 23  
Hạng cao nhất: 7
Sơn Tùng M-TP
970
21
 1  
Hạng cao nhất: 3
Nam Dương
952
22
 -8  
Hạng cao nhất: 2
Bích Phương
939
23
 37  
Hạng cao nhất: 2
Vũ Cát Tường
937
24
 3  
Hạng cao nhất: 3
Cao Tùng Anh
894
25
 36  
Hạng cao nhất: 4
Hồ Quang Hiếu
816
26
 9  
Hạng cao nhất: 2
Lương Bích Hữu
811
27
 18  
Hạng cao nhất: 5
Sơn Tùng M-TP
789
28
 -20  
Hạng cao nhất: 4
Trịnh Thiên Ân
726
29
 -6  
Hạng cao nhất: 2
Trung Quân Idol
689
30
 
Hạng cao nhất: 7
Châu Khải Phong
634
V = 45%W P + 15%W S + 15%W L + 15%W C + 10%W D
V : Điểm xếp hạng V-Chart
WP : Điểm trọng số "Nghe"
WS : Điểm trọng số "Chia sẻ"
WD : Điểm trọng số "Lượt tải"
WL : Điểm trọng số "Thích"
WC : Điểm trọng số "Bình luận"