Nghe tải download BXH Video Việt Nam tháng 6 tại Nhac.vui.vn
1
 2  
Hạng cao nhất: 1
ERIK ST.319
9,889
2
 14  
Hạng cao nhất: 2
Hari Won
8,959
3
 1  
Hạng cao nhất: 3
Only C
4,565
4
 14  
Hạng cao nhất: 4
Vicky Nhung
4,009
5
 
Hạng cao nhất: 1
Trịnh Đình Quang
3,653
6
 1  
Hạng cao nhất: 6
Chi Dân
2,144
7
 8  
Hạng cao nhất: 7
Khởi My
1,787
8
 3  
Hạng cao nhất: 4
Châu Khải Phong
1,476
9
 3  
Hạng cao nhất: 7
Du Thiên
1,382
10
 -1  
Hạng cao nhất: 5
Phan Mạnh Quỳnh
1,155
11
 -10  
Hạng cao nhất: 1
Trịnh Đình Quang
964
12
 -2  
Hạng cao nhất: 10
Du Thiên
929
13
 -5  
Hạng cao nhất: 8
Minh Vương
902
14
 -1  
Hạng cao nhất: 11
Hương Tràm
759
15
 -1  
Hạng cao nhất: 8
Only C
458
16
 -10  
Hạng cao nhất: 5
Hà Duy
426
17
 
Hạng cao nhất: 3
Phan Mạnh Quỳnh
374
18
 3  
Hạng cao nhất: 13
Châu Khải Phong
332
19
 1  
Hạng cao nhất: 4
Phan Mạnh Quỳnh
293
20
 -1  
Hạng cao nhất: 15
Lâm Chấn Huy
176
21
 2  
Hạng cao nhất: 15
Hui
162
22
 3  
Hạng cao nhất: 16
Chi Dân
117
V = 45%W P + 15%W S + 15%W L + 15%W C + 10%W D
V : Điểm xếp hạng V-Chart
WP : Điểm trọng số "Nghe"
WS : Điểm trọng số "Chia sẻ"
WD : Điểm trọng số "Lượt tải"
WL : Điểm trọng số "Thích"
WC : Điểm trọng số "Bình luận"