Nghe tải download BXH Video Việt Nam tháng 4 tại Nhac.vui.vn
1
 
Hạng cao nhất: 1
Hồ Quang Hiếu
15,367
2
 1  
Hạng cao nhất: 2
Lương Bích Hữu
8,985
3
 -1  
Hạng cao nhất: 2
Hải Băng
6,984
4
 
Hạng cao nhất: 2
HKT
6,019
6
 1  
Hạng cao nhất: 3
Cao Tùng Anh
4,425
7
 1  
Hạng cao nhất: 3
Nam Du
3,119
8
 1  
Hạng cao nhất: 2
Phan Mạnh Quỳnh
3,040
9
 1  
Hạng cao nhất: 2
Tuấn Hưng
2,800
10
 -4  
Hạng cao nhất: 1
The Men
2,620
11
 13  
Hạng cao nhất: 6
Khởi My
2,099
12
 
Hạng cao nhất: 12
Nam Du
2,050
13
 1  
Hạng cao nhất: 3
Hồ Quang Hiếu
1,933
14
 7  
Hạng cao nhất: 14
Hàn Thái Tú
1,911
15
 7  
Hạng cao nhất: 1
Minh Vương
1,864
16
 -1  
Hạng cao nhất: 1
Sơn Tùng M-TP
1,816
17
 
Hạng cao nhất: 14
Lê Bảo Bình
1,708
18
 -6  
Hạng cao nhất: 7
Sơn Tùng M-TP
1,654
19
 
Hạng cao nhất: 4
Bảo Anh
1,631
20
 3  
Hạng cao nhất: 1
The Men
1,530
21
 -5  
Hạng cao nhất: 2
Lương Bích Hữu
1,363
22
 -4  
Hạng cao nhất: 4
Cao Tùng Anh
1,259
23
 14  
Hạng cao nhất: 13
Emily
1,257
24
 1  
Hạng cao nhất: 2
Bích Phương
1,043
25
 -14  
Hạng cao nhất: 5
Mr.Siro
948
26
 2  
Hạng cao nhất: 1
Chi Dân
781
27
 12  
Hạng cao nhất: 4
Hồ Quang Hiếu
686
28
 4  
Hạng cao nhất: 4
Hồ Quang Hiếu
653
29
 7  
Hạng cao nhất: 29
Phan Ngọc Luân
638
30
 55  
Hạng cao nhất: 30
Thanh Ngọc
627
V = 45%W P + 15%W S + 15%W L + 15%W C + 10%W D
V : Điểm xếp hạng V-Chart
WP : Điểm trọng số "Nghe"
WS : Điểm trọng số "Chia sẻ"
WD : Điểm trọng số "Lượt tải"
WL : Điểm trọng số "Thích"
WC : Điểm trọng số "Bình luận"