Nghe tải download BXH Video Việt Nam tháng 4 tại Nhac.vui.vn
1
 1  
Hạng cao nhất: 1
Khắc Việt
13,749
2
 -1  
Hạng cao nhất: 1
Hồ Quang Hiếu
13,226
3
 2  
Hạng cao nhất: 3
Trịnh Đình Quang
7,741
4
 -1  
Hạng cao nhất: 2
HKT
5,247
5
 -1  
Hạng cao nhất: 4
Nam Du
4,392
6
 10  
Hạng cao nhất: 2
Phan Mạnh Quỳnh
3,924
7
 
Hạng cao nhất: 2
Tuấn Hưng
3,445
8
 
Hạng cao nhất: 2
Hải Băng
3,222
9
 2  
Hạng cao nhất: 9
Trịnh Thiên Ân
2,989
10
 
Hạng cao nhất: 3
Nam Du
2,761
11
 1  
Hạng cao nhất: 3
Cao Tùng Anh
2,369
12
 3  
Hạng cao nhất: 1
Sơn Tùng M-TP
2,366
13
 -7  
Hạng cao nhất: 2
Lương Bích Hữu
2,234
14
 6  
Hạng cao nhất: 14
Hồ Quang Hiếu
1,904
15
 16  
Hạng cao nhất: 6
Sơn Tùng M-TP
1,894
16
 6  
Hạng cao nhất: 1
Minh Vương
1,815
17
 -3  
Hạng cao nhất: 14
Mr.Siro
1,779
18
 -5  
Hạng cao nhất: 1
The Men
1,384
19
 8  
Hạng cao nhất: 3
Cao Tùng Anh
1,360
20
 -11  
Hạng cao nhất: 9
Vương Anh Tú
1,329
21
 3  
Hạng cao nhất: 4
Bảo Anh
1,066
22
 7  
Hạng cao nhất: 12
Lương Bích Hữu
1,029
23
 5  
Hạng cao nhất: 3
Hồ Quang Hiếu
980
24
 2  
Hạng cao nhất: 2
Bích Phương
884
25
 -6  
Hạng cao nhất: 2
Lương Bích Hữu
852
26
 62  
Hạng cao nhất: 4
Quang Hà
691
27
 8  
Hạng cao nhất: 7
Sơn Tùng M-TP
687
28
 -3  
Hạng cao nhất: 2
Lương Bích Hữu
654
29
 29  
Hạng cao nhất: 13
Hồ Quang Hiếu
639
30
 8  
Hạng cao nhất: 30
Bích Phương
514
V = 45%W P + 15%W S + 15%W L + 15%W C + 10%W D
V : Điểm xếp hạng V-Chart
WP : Điểm trọng số "Nghe"
WS : Điểm trọng số "Chia sẻ"
WD : Điểm trọng số "Lượt tải"
WL : Điểm trọng số "Thích"
WC : Điểm trọng số "Bình luận"