Từ khóa hot:
Nghe tải download BXH Video Việt Nam tháng 12 tại Nhac.vui.vn
1
 
Hạng cao nhất: 1
Lê Thiện Hiếu
94,721
2
 
Hạng cao nhất: 2
Chi Dân
1,483
3
 -2  
Hạng cao nhất: 1
Soobin Hoàng Sơn
1,419
4
 
Hạng cao nhất: 4
Bảo Anh
1,184
5
 -2  
Hạng cao nhất: 1
ERIK ST.319
143
6
 1  
Hạng cao nhất: 1
Lou Hoàng
92
7
 -3  
Hạng cao nhất: 1
Hari Won
90
8
 -2  
Hạng cao nhất: 1
Bích Phương
84
9
 
Hạng cao nhất: 3
Noo Phước Thịnh
82
10
 -2  
Hạng cao nhất: 2
Phan Mạnh Quỳnh
74
11
 -6  
Hạng cao nhất: 3
Only C
69
12
 -1  
Hạng cao nhất: 9
3 chú bộ đội
61
13
 -3  
Hạng cao nhất: 1
Bảo Anh
46
14
 1  
Hạng cao nhất: 4
Phan Mạnh Quỳnh
33
15
 5  
Hạng cao nhất: 7
Mr.Siro
33
16
 2  
Hạng cao nhất: 7
Khởi My
31
17
 
Hạng cao nhất: 9
Hồ Quang Hiếu
31
18
 -2  
Hạng cao nhất: 2
Đông Nhi
28
19
 -7  
Hạng cao nhất: 9
Khởi My
27
20
 -7  
Hạng cao nhất: 7
Noo Phước Thịnh
25
21
 -7  
Hạng cao nhất: 7
Khởi My
24
22
 -3  
Hạng cao nhất: 6
Chi Dân
20
23
 -1  
Hạng cao nhất: 8
Bảo Thy
19
24
 -3  
Hạng cao nhất: 18
Khắc Việt- Vũ Duy Khánh
15
25
 -1  
Hạng cao nhất: 5
Uni5
15
26
 -3  
Hạng cao nhất: 20
Phan Đinh Tùng
12
27
 2  
Hạng cao nhất: 21
Hoàng Tôn
11
28
 -3  
Hạng cao nhất: 20
Tuấn Hưng
11
29
 -3  
Hạng cao nhất: 25
Vương Anh Tú
11
30
 -2  
Hạng cao nhất: 22
Khắc Việt
11
V = 45%W P + 15%W S + 15%W L + 15%W C + 10%W D
V : Điểm xếp hạng V-Chart
WP : Điểm trọng số "Nghe"
WS : Điểm trọng số "Chia sẻ"
WD : Điểm trọng số "Lượt tải"
WL : Điểm trọng số "Thích"
WC : Điểm trọng số "Bình luận"