Nghe tải download BXH Video Việt Nam tháng 11 tại Nhac.vui.vn
1
 4  
Hạng cao nhất: 1
Trịnh Đình Quang
9,606
2
 6  
Hạng cao nhất: 2
Vũ Duy Khánh
5,249
3
 -1  
Hạng cao nhất: 1
Trịnh Đình Quang
4,846
4
 9  
Hạng cao nhất: 1
Bùi Vĩnh Phúc
4,774
5
 4  
Hạng cao nhất: 5
Phan Mạnh Quỳnh
3,110
6
 1  
Hạng cao nhất: 3
Trịnh Đình Quang
2,801
7
 7  
Hạng cao nhất: 7
Trịnh Đình Quang
2,572
8
 9  
Hạng cao nhất: 7
Khắc Việt
1,413
9
 1  
Hạng cao nhất: 9
Châu Khải Phong
1,322
10
 6  
Hạng cao nhất: 4
Chi Dân
1,204
11
 -8  
Hạng cao nhất: 3
Hải Băng
1,164
12
 
Hạng cao nhất: 12
Tiên Tiên
1,155
13
 5  
Hạng cao nhất: 6
Sơn Tùng M-TP
824
14
 5  
Hạng cao nhất: 7
Sơn Tùng M-TP
797
15
 7  
Hạng cao nhất: 2
The Men
447
16
 13  
Hạng cao nhất: 16
Nguyễn Đình Vũ
435
17
 14  
Hạng cao nhất: 17
Miu Lê
376
18
 24  
Hạng cao nhất: 18
Sơn Ngọc Minh, Đỗ Hiếu, Burin
330
19
 7  
Hạng cao nhất: 19
Vương Anh Tú
325
20
 -5  
Hạng cao nhất: 10
Tiên Tiên
271
21
 6  
Hạng cao nhất: 21
Trung Quân Idol
233
22
 6  
Hạng cao nhất: 16
Bích Phương
216
23
 
Hạng cao nhất: 19
Hải Băng
193
24
 -3  
Hạng cao nhất: 21
Trọng Hiếu
174
25
 18  
Hạng cao nhất: 24
Hạnh Sino
157
26
 -6  
Hạng cao nhất: 10
Khánh Phương
157
27
 6  
Hạng cao nhất: 1
Sơn Tùng M-TP
136
28
 6  
Hạng cao nhất: 10
Nguyễn Đình Vũ
135
29
 -5  
Hạng cao nhất: 24
Trọng Hiếu
119
30
 14  
Hạng cao nhất: 30
Trọng Hiếu
104
V = 45%W P + 15%W S + 15%W L + 15%W C + 10%W D
V : Điểm xếp hạng V-Chart
WP : Điểm trọng số "Nghe"
WS : Điểm trọng số "Chia sẻ"
WD : Điểm trọng số "Lượt tải"
WL : Điểm trọng số "Thích"
WC : Điểm trọng số "Bình luận"