Nghe tải download BXH Video Hàn Quốc tháng 3 tại Nhac.vui.vn
1
 
Hạng cao nhất: 1
A Pink
2
 
Hạng cao nhất: 2
4Minute
3
 4  
Hạng cao nhất: 1
G-Dragon
4
 -1  
Hạng cao nhất: 1
Davichi
5
 1  
Hạng cao nhất: 2
Hyorin
6
 -2  
Hạng cao nhất: 3
G-Friend
7
 1  
Hạng cao nhất: 1
Epik High
8
 -3  
Hạng cao nhất: 1
Mad Clown
9
 
Hạng cao nhất: 1
Hi Suhyun
10
 1  
Hạng cao nhất: 5
Nine Muses
11
 -1  
Hạng cao nhất: 6
Younha
12
 1  
Hạng cao nhất: 9
U-Kiss
13
 -1  
Hạng cao nhất: 1
JongHyun
14
 
Hạng cao nhất: 7
Hello Venus
15
 3  
Hạng cao nhất: 3
SONAMOO
16
 
Hạng cao nhất: 7
Eddy Kim
17
 
Hạng cao nhất: 5
Shannon
18
 -3  
Hạng cao nhất: 10
Lizzy (After School)
19
 
Hạng cao nhất: 11
High4
20
 
Hạng cao nhất: 4
Hyorin
V = 45%W P + 15%W S + 15%W L + 15%W C + 10%W D
V : Điểm xếp hạng V-Chart
WP : Điểm trọng số "Nghe"
WS : Điểm trọng số "Chia sẻ"
WD : Điểm trọng số "Lượt tải"
WL : Điểm trọng số "Thích"
WC : Điểm trọng số "Bình luận"