Nghe tải download BXH Video Hàn Quốc tháng 10 tại Nhac.vui.vn
1
 6  
Hạng cao nhất: 1
Ailee
2
 2  
Hạng cao nhất: 2
Soyou (Sistar)
3
 5  
Hạng cao nhất: 1
SNSD's TaeTiSeo
4
 -3  
Hạng cao nhất: 3
2PM
5
 -10  
Hạng cao nhất: 2
Jay Park
6
 -1  
Hạng cao nhất: 1
T-Ara
7
 6  
Hạng cao nhất: 1
Sistar
8
 1  
Hạng cao nhất: 3
BTS
9
 -3  
Hạng cao nhất: 9
High4
10
 1  
Hạng cao nhất: 9
Nasty Nasty
11
 1  
Hạng cao nhất: 7
JJCC
12
 -1  
Hạng cao nhất: 12
EXID
13
 1  
Hạng cao nhất: 10
Sunny Hill
14
 -1  
Hạng cao nhất: 12
Lip Service
15
 1  
Hạng cao nhất: 10
BESTie
16
 
Hạng cao nhất: 16
Yoo Seung Woo
17
 4  
Hạng cao nhất: 4
Teen Top
18
 -3  
Hạng cao nhất: 1
Park Bo Ram
19
 -3  
Hạng cao nhất: 1
Winner
20
 -3  
Hạng cao nhất: 1
Super Junior
V = 45%W P + 15%W S + 15%W L + 15%W C + 10%W D
V : Điểm xếp hạng V-Chart
WP : Điểm trọng số "Nghe"
WS : Điểm trọng số "Chia sẻ"
WD : Điểm trọng số "Lượt tải"
WL : Điểm trọng số "Thích"
WC : Điểm trọng số "Bình luận"