Nghe tải download BXH Video Hàn Quốc tháng 5 tại Nhac.vui.vn
1
 1  
Hạng cao nhất: 1
Big Bang
2
 -1  
Hạng cao nhất: 1
Big Bang
3
 7  
Hạng cao nhất: 3
As One
4
 -1  
Hạng cao nhất: 2
Big Bang
5
 -1  
Hạng cao nhất: 1
EXO-K
6
 -1  
Hạng cao nhất: 1
BTS
7
 -1  
Hạng cao nhất: 4
iKON
8
 
Hạng cao nhất: 7
BTS
9
 -2  
Hạng cao nhất: 7
IU
10
 1  
Hạng cao nhất: 7
iKON
11
 -2  
Hạng cao nhất: 5
BIGBANG
13
 
Hạng cao nhất: 4
BH
V = 45%W P + 15%W S + 15%W L + 15%W C + 10%W D
V : Điểm xếp hạng V-Chart
WP : Điểm trọng số "Nghe"
WS : Điểm trọng số "Chia sẻ"
WD : Điểm trọng số "Lượt tải"
WL : Điểm trọng số "Thích"
WC : Điểm trọng số "Bình luận"