Từ khóa hot:
Nghe tải download BXH Video Hàn Quốc tháng 10 tại Nhac.vui.vn
1
 1  
Hạng cao nhất: 1
Big Bang
2
 3  
Hạng cao nhất: 2
Big Bang
3
 -2  
Hạng cao nhất: 1
EXO
4
 -1  
Hạng cao nhất: 1
Miss A
5
 -1  
Hạng cao nhất: 3
GOT7
6
 1  
Hạng cao nhất: 2
Big Bang
7
 1  
Hạng cao nhất: 1
SNSD
8
 -2  
Hạng cao nhất: 1
SNSD
9
 
Hạng cao nhất: 5
NU'EST
10
 
Hạng cao nhất: 2
Big Bang
11
 1  
Hạng cao nhất: 4
Red Velvet
12
 -1  
Hạng cao nhất: 4
CLC
13
 
Hạng cao nhất: 3
FT Island
14
 
Hạng cao nhất: 2
Koyote
V = 45%W P + 15%W S + 15%W L + 15%W C + 10%W D
V : Điểm xếp hạng V-Chart
WP : Điểm trọng số "Nghe"
WS : Điểm trọng số "Chia sẻ"
WD : Điểm trọng số "Lượt tải"
WL : Điểm trọng số "Thích"
WC : Điểm trọng số "Bình luận"