Nghe tải download BXH Video Hàn Quốc tháng 9 tại Nhac.vui.vn
1
 
Hạng cao nhất: 1
Sistar
2
 1  
Hạng cao nhất: 1
Winner
3
 -5  
Hạng cao nhất: 1
Park Bo Ram
4
 7  
Hạng cao nhất: 2
Taemin (SHINee)
5
 5  
Hạng cao nhất: 4
Kara
6
 -5  
Hạng cao nhất: 3
BTS
7
 8  
Hạng cao nhất: 1
Orange Caramel
8
 1  
Hạng cao nhất: 3
Secret
9
 3  
Hạng cao nhất: 4
Red Velvet
10
 
Hạng cao nhất: 8
BESTie
11
 3  
Hạng cao nhất: 10
Sunny Hill
12
 6  
Hạng cao nhất: 12
Lip Service
13
 
Hạng cao nhất: 9
High4
14
 
Hạng cao nhất: 10
Zhang Li Yin
15
 2  
Hạng cao nhất: 2
Ladies' Code
16
 
Hạng cao nhất: 11
JJCC
17
 
Hạng cao nhất: 12
Royal Pirates
18
 
Hạng cao nhất: 13
EXID
19
 
Hạng cao nhất: 5
Boys Republic
20
 1  
Hạng cao nhất: 13
AlphaBAT
V = 45%W P + 15%W S + 15%W L + 15%W C + 10%W D
V : Điểm xếp hạng V-Chart
WP : Điểm trọng số "Nghe"
WS : Điểm trọng số "Chia sẻ"
WD : Điểm trọng số "Lượt tải"
WL : Điểm trọng số "Thích"
WC : Điểm trọng số "Bình luận"