Nghe tải download BXH Video Hàn Quốc tháng 11 tại Nhac.vui.vn
1
 -2  
Hạng cao nhất: 1
SNSD's TaeTiSeo
2
 
Hạng cao nhất: 2
Roy Kim
3
 
Hạng cao nhất: 1
T-Ara
4
 4  
Hạng cao nhất: 4
Teen Top
5
 -3  
Hạng cao nhất: 1
Winner
6
 
Hạng cao nhất: 5
Younha
7
 
Hạng cao nhất: 6
Juniel
8
 3  
Hạng cao nhất: 1
Ailee
9
 -4  
Hạng cao nhất: 3
2PM
10
 
Hạng cao nhất: 10
Boyfriend
11
 3  
Hạng cao nhất: 3
BESTie
12
 3  
Hạng cao nhất: 4
Sunny Hill
13
 
Hạng cao nhất: 1
Super Junior
14
 
Hạng cao nhất: 1
Sistar
15
 2  
Hạng cao nhất: 2
Soyou (Sistar)
16
 
Hạng cao nhất: 3
Jay Park
17
 -2  
Hạng cao nhất: 1
Park Bo Ram
18
 1  
Hạng cao nhất: 2
Lip Service
19
 3  
Hạng cao nhất: 16
Yoo Seung Woo
20
 
Hạng cao nhất: 1
EXID
V = 45%W P + 15%W S + 15%W L + 15%W C + 10%W D
V : Điểm xếp hạng V-Chart
WP : Điểm trọng số "Nghe"
WS : Điểm trọng số "Chia sẻ"
WD : Điểm trọng số "Lượt tải"
WL : Điểm trọng số "Thích"
WC : Điểm trọng số "Bình luận"