Nghe tải download BXH Video Hàn Quốc tháng 12 tại Nhac.vui.vn
1
 
Hạng cao nhất: 1
Kyu Hyun
2
 
Hạng cao nhất: 2
Hi Suhyun
3
 -1  
Hạng cao nhất: 2
AOA
4
 -5  
Hạng cao nhất: 4
GOT7
5
 5  
Hạng cao nhất: 4
Hyorin
6
 1  
Hạng cao nhất: 2
Hong Jin Young
7
 -2  
Hạng cao nhất: 3
Yoon Hyun Sang
8
 3  
Hạng cao nhất: 6
Nicole (KARA)
9
 -2  
Hạng cao nhất: 1
BEAST
10
 8  
Hạng cao nhất: 3
Song Ji Eun
11
 -2  
Hạng cao nhất: 3
Juniel
12
 
Hạng cao nhất: 2
VIXX
13
 
Hạng cao nhất: 8
Hello Venus
14
 1  
Hạng cao nhất: 5
Lovelyz
15
 -1  
Hạng cao nhất: 4
Zico (Block B)
16
 
Hạng cao nhất: 12
S
17
 4  
Hạng cao nhất: 7
Strawberry Milk
18
 -1  
Hạng cao nhất: 10
Zhoumi
19
 -7  
Hạng cao nhất: 1
Epik High
20
 -1  
Hạng cao nhất: 5
Boyfriend
V = 45%W P + 15%W S + 15%W L + 15%W C + 10%W D
V : Điểm xếp hạng V-Chart
WP : Điểm trọng số "Nghe"
WS : Điểm trọng số "Chia sẻ"
WD : Điểm trọng số "Lượt tải"
WL : Điểm trọng số "Thích"
WC : Điểm trọng số "Bình luận"