Nghe tải download BXH Video Hàn Quốc tháng 1 tại Nhac.vui.vn
1
 -1  
Hạng cao nhất: 1
A Pink
2
 12  
Hạng cao nhất: 1
G-Dragon
3
 -3  
Hạng cao nhất: 1
Kyu Hyun
4
 -5  
Hạng cao nhất: 1
Hi Suhyun
5
 2  
Hạng cao nhất: 7
NC.A
6
 -2  
Hạng cao nhất: 2
VIXX
7
 8  
Hạng cao nhất: 2
GOT7
8
 6  
Hạng cao nhất: 3
SONAMOO
9
 
Hạng cao nhất: 2
Hyorin
10
 -4  
Hạng cao nhất: 1
BEAST
11
 5  
Hạng cao nhất: 6
Nicole (KARA)
12
 7  
Hạng cao nhất: 4
Hyorin
13
 -6  
Hạng cao nhất: 1
Juniel
14
 -6  
Hạng cao nhất: 1
Epik High
15
 -5  
Hạng cao nhất: 6
Younha
16
 -4  
Hạng cao nhất: 2
Lovelyz
17
 -1  
Hạng cao nhất: 3
Yoon Hyun Sang
18
 -3  
Hạng cao nhất: 8
Hello Venus
19
 1  
Hạng cao nhất: 5
Shannon
20
 -1  
Hạng cao nhất: 16
High4
V = 45%W P + 15%W S + 15%W L + 15%W C + 10%W D
V : Điểm xếp hạng V-Chart
WP : Điểm trọng số "Nghe"
WS : Điểm trọng số "Chia sẻ"
WD : Điểm trọng số "Lượt tải"
WL : Điểm trọng số "Thích"
WC : Điểm trọng số "Bình luận"