Nghe tải download BXH Video Hàn Quốc tháng 5 tại Nhac.vui.vn
1
 
Hạng cao nhất: 1
Big Bang
2
 
Hạng cao nhất: 1
Big Bang
3
 2  
Hạng cao nhất: 2
Big Bang
4
 
Hạng cao nhất: 1
BTS
5
 -2  
Hạng cao nhất: 1
EXO-K
6
 2  
Hạng cao nhất: 6
BTS
7
 2  
Hạng cao nhất: 5
BIGBANG
8
 -1  
Hạng cao nhất: 4
iKON
9
 1  
Hạng cao nhất: 3
As One
10
 -4  
Hạng cao nhất: 6
IU
11
 1  
Hạng cao nhất: 4
BH
12
 2  
Hạng cao nhất: 7
iKON
13
 -2  
Hạng cao nhất: 10
LYn ft. Shin Yong Jea (4Men)
V = 45%W P + 15%W S + 15%W L + 15%W C + 10%W D
V : Điểm xếp hạng V-Chart
WP : Điểm trọng số "Nghe"
WS : Điểm trọng số "Chia sẻ"
WD : Điểm trọng số "Lượt tải"
WL : Điểm trọng số "Thích"
WC : Điểm trọng số "Bình luận"