Từ khóa hot: Nhạc Mp3, Buông Đôi Tay Nhau RaQuang Le, Son Tung MTP
Nghe tải download BXH Video Hàn Quốc tháng 11 tại Nhac.vui.vn
1
 1  
Hạng cao nhất: 1
Big Bang
2
 -1  
Hạng cao nhất: 1
Lim Chang Jung
3
 2  
Hạng cao nhất: 1
Big Bang
4
 9  
Hạng cao nhất: 4
Ikon Rip
5
 9  
Hạng cao nhất: 5
Ikon Rip
6
 11  
Hạng cao nhất: 6
Ikon Rip
7
 -1  
Hạng cao nhất: 2
Big Bang
8
 -1  
Hạng cao nhất: 1
Miss A
9
 -1  
Hạng cao nhất: 1
SNSD
10
 -7  
Hạng cao nhất: 2
Big Bang
11
 -2  
Hạng cao nhất: 3
GOT7
12
 -2  
Hạng cao nhất: 5
NU'EST
13
 -2  
Hạng cao nhất: 9
SNSD
14
 -2  
Hạng cao nhất: 11
Fly To The Sky
15
 -11  
Hạng cao nhất: 4
EXO
16
 
Hạng cao nhất: 4
Red Velvet
17
 -2  
Hạng cao nhất: 15
Ailee
18
 
Hạng cao nhất: 17
AOA
19
 
Hạng cao nhất: 13
Red Velvet
V = 45%W P + 15%W S + 15%W L + 15%W C + 10%W D
V : Điểm xếp hạng V-Chart
WP : Điểm trọng số "Nghe"
WS : Điểm trọng số "Chia sẻ"
WD : Điểm trọng số "Lượt tải"
WL : Điểm trọng số "Thích"
WC : Điểm trọng số "Bình luận"