Nghe tải download BXH Video Hàn Quốc tháng 7 tại Nhac.vui.vn
1
 
Hạng cao nhất: 1
BewhY
2
 
Hạng cao nhất: 2
Wonder Girls
3
 
Hạng cao nhất: 1
Urban Zakapa
4
 
Hạng cao nhất: 2
Taeyeon
5
 
Hạng cao nhất: 3
Younha
6
 
Hạng cao nhất: 5
Sistar
7
 
Hạng cao nhất: 6
Twice
8
 
Hạng cao nhất: 7
Taeyeon
9
 
Hạng cao nhất: 8
Zion.T
11
 
Hạng cao nhất: 11
C Jamm
12
 
Hạng cao nhất: 12
BewhY
13
 
Hạng cao nhất: 13
Yerin (15&)
V = 45%W P + 15%W S + 15%W L + 15%W C + 10%W D
V : Điểm xếp hạng V-Chart
WP : Điểm trọng số "Nghe"
WS : Điểm trọng số "Chia sẻ"
WD : Điểm trọng số "Lượt tải"
WL : Điểm trọng số "Thích"
WC : Điểm trọng số "Bình luận"