Từ khóa hot:
Nghe tải download BXH Video Hàn Quốc tháng 9 tại Nhac.vui.vn
1
 1  
Hạng cao nhất: 1
Big Bang
2
 -1  
Hạng cao nhất: 2
EXO
3
 2  
Hạng cao nhất: 3
Miss A
4
 2  
Hạng cao nhất: 4
SNSD
5
 -1  
Hạng cao nhất: 5
GOT7
6
 3  
Hạng cao nhất: 6
NU'EST
7
 -4  
Hạng cao nhất: 7
Big Bang
8
 3  
Hạng cao nhất: 8
CLC
9
 -2  
Hạng cao nhất: 9
SNSD
10
 -2  
Hạng cao nhất: 10
Big Bang
11
 1  
Hạng cao nhất: 11
Red Velvet
12
 -2  
Hạng cao nhất: 12
Big Bang
13
 
Hạng cao nhất: 14
Koyote
14
 -5  
Hạng cao nhất: 18
FT Island
V = 45%W P + 15%W S + 15%W L + 15%W C + 10%W D
V : Điểm xếp hạng V-Chart
WP : Điểm trọng số "Nghe"
WS : Điểm trọng số "Chia sẻ"
WD : Điểm trọng số "Lượt tải"
WL : Điểm trọng số "Thích"
WC : Điểm trọng số "Bình luận"