Từ khóa hot:
Nghe tải download BXH Video Hàn Quốc tháng 2 tại Nhac.vui.vn
1
 
Hạng cao nhất: 1
Taeyeon
2
 
Hạng cao nhất: 1
Wonder Girls
4
 
Hạng cao nhất: 4
Taeyeon
5
 1  
Hạng cao nhất: 3
Mad Clown
6
 1  
Hạng cao nhất: 4
Ailee
8
 1  
Hạng cao nhất: 4
C Jamm
9
 -1  
Hạng cao nhất: 5
SIMON Dominic
10
 
Hạng cao nhất: 6
BewhY
11
 
Hạng cao nhất: 5
The Unnies
12
 2  
Hạng cao nhất: 11
C Jamm
13
 2  
Hạng cao nhất: 7
BewhY
14
 -2  
Hạng cao nhất: 8
Zion.T
15
 -2  
Hạng cao nhất: 7
Dalshabet
V = 45%W P + 15%W S + 15%W L + 15%W C + 10%W D
V : Điểm xếp hạng V-Chart
WP : Điểm trọng số "Nghe"
WS : Điểm trọng số "Chia sẻ"
WD : Điểm trọng số "Lượt tải"
WL : Điểm trọng số "Thích"
WC : Điểm trọng số "Bình luận"